onsdag 21. august 2019

De største studiestedene i Norge

Det var høsten 2018 i alt 278 300 studenter sved universiteter og høgskoler i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har en oppdatert statistikk over hvordan studentene fordeler seg på de ulike universitetene og høyskolene i landet. Fordi det har vært flere sammenslåinger og store strukturendringer i sektoren har listen forandret seg mye de siste årene. SSB skriver:

"Strukturendringer i universitets- og høgkolesektoren de siste årene har ført til at «nye» utdanningsinstitusjoner stadig dukker opp på lista over de 10 største lærestedene. Over halvparten av studentene fordeler seg på de seks største studiestedene i Norge: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), OsloMet – storbyuniversitetet, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen."

Ser vi nærmere på tallene ser vi at NTNU er det klart største universitet i Norge med 40 800 studenter. De har vært størst siden 2016 da NTNU og Høgskolene i Sør Trøndelag, Ålesund og Gjøvik slo seg sammen. På andre plass er Universitetet i Oslo med 27 400 studenter, på tredjeplass OsloMet - storbyuniversitetet med 20 500 studenter og på fjerdeplass Handelshøyskolen BI med 19 700 studenter.

Ser vi videre på listen finner vi på femteplass Universitetet i Sørøst-Norge, en sammenslåing først av høyskolene i Buskerud og Vestfold, og deretter Telemark som ble universitet i 2018, med 18 100 studenter. Så følger Universitetet i Bergen med 17 600 studenter, som har falt til en sjetteplass. På syvendeplass er UiT - Norges arktiske universitet og nummer åtte er Høgskulen på Vestlandet, en sammenslåing av Høyskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord-Haugesund. Ny nummer ni på listen er Høgskolen i Innlandet, tidligere høgskolene på Lillehammer og i Hedmark, og nummer ti på listen er Universitetet i Agder.

Det betyr at verken Universitetet i Stavanger eller Nord Universitet, med hovedsete i Bodø, med over 11 000 studenter hver, er inne på listen over de ti største, Det er også verdt å merke seg at den private Høyskolen Kristiania er på rask vei oppover listen og har over 8000 studenter etter å ha innlemmet flere andre høyskoler de siste årene under en felles paraply.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar