onsdag 2. januar 2019

Kinas teknologiske lederskap

Er Kina i ferd med å ta over det teknologiske lederskapet i verden? Det er et spørsmål som kommer til å få stadig mer oppmerksomhet i tiden som kommer, men som det ikke er helt enkelt å svare et definitivt ja eller nei på.

Det utmerket tidsskriftet MIT Technologi Review gjør et godt forsøk på å finne noen svar på dette i sitt nyttårsnummer, der Kina og teknologi er hovedtema. På forsiden står det "China Rules", med undertittelen "Genes, chips, qubits, rockets, reactors, surveillance and sand - the tools of a rising superpower". Artiklene handler om disse temaene og teknologiene. Og i lederartikkelen "China’s technology ambitions—and their limits" beskriver de hva de er opptatt av å finne svar på:

"Our goal in this issue was to answer the question “What is China good at?” The common prejudice that China doesn’t innovate and steals all its intellectual property from abroad has been outdated for a while, but can its companies build world-changing products, and can its scientists win Nobels? Can it meet its goal, laid out in various long-term plans, of achieving supremacy in key areas of technology? Could its top-down system of government even make it better than the world’s increasingly fractious democracies at tackling urgent problems like climate change? Or will the Xi administration’s authoritarianism choke off innovation? 
Our writers examine China’s progress in autonomous and electric vehicles, microchips, nuclear power, high-voltage grids, space exploration, quantum computing and communications, and gene editing."

Det er også en svært leseverdig og overordnet artikkel om hvor Kina står når det gjelder teknologisk forskning og utvikling. Den heter: "China’s tech giants want to go global. "Just one thing might stand in their way.". Her kommer de også inn på den problematiske dobbeltheten som ligger i staters rolle som samarbeidspartner for privat sektor innenfor forskning og innovasjon. Der man på den ene siden ønsker å bidra til at egne selskaper skal lykkes globalt, og utarbeider ambisiøse strategier, finansierer forskning og bruker offentlige innkjøp til å fremme teknologisk innovasjon, samtidig som statens utenrikspolitiske og innenrikspolitiske ambisjoner gjør det fristende å benytte den samme teknologiens muligheter til å gjøre ting som setter eksportambisjonene, og kanskje også betingelsene for å bygge en innovasjonskultur, i fare. De skriver:

"Worries about surveillance have already blocked Huawei’s phones from the US, though it still ships more of them worldwide than Apple. If Chinese tech companies face more concerns from overseas, they might try to distance themselves from the more nefarious government projects. The effort to please government interests could also stifle innovation in a more fundamental way. As product life cycles accelerate, companies need to be agile to keep up. It is hard for them to do so when they have to gauge policy direction in a state that is still fundamentally opaque."


Det er som sagt en oppdatert og bred gjennomgang av hvor Kina står teknologisk akkurat nå, hvor de er ledende og hva slags utfordringer både landet og de ledende teknologibedriftene vil møte fremover.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar