torsdag 3. januar 2019

55 000 flere sysselsatte

Utviklingen går fortatt i riktig retning i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet. Nettavisen omtaler i dag noen helt nye arbeidsmarkedstall fra SSB under overskriften "55 000 flere i arbeid", og skriver:

"I oktober var det totalt 2 714 000 sysselsatte personer i Norge, som utgjør 67,8 prosent av befolkningen. SSB skriver i meldingen at det ifølge AKU ble sysselsatt 13 000 flere personer sammenliknet med juni. Sysselsettingsprosenten ligger nå på 67,8 prosent, og det er en økning på 0,2 prosent fra i sommer. I løpet av det seneste året har antallet sysselsatte økt med 55 000 personer."

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås siste sesongjusterte kvartalstall for arbeidsmarkedet som kom i dag og som i tillegg til disse sysselsettingstallene omtaler både arbeidskraftsundersøkelsens tall for arbeidsledige og NAV tall for registrerte arbeidsledige i desember, da andelen helt ledige falt til 2,3 prosent av arbeidsstyrken. NAV skriver dette om nedgangen i antall ledige det siste året:

"Når vi justerer for bruddet i statistikken, estimerer NAV at antall helt ledige har gått ned med 5 400 sammenlignet med desember i fjor. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag, bygg og anlegg samt industriarbeid. Ser vi på geografiske forskjeller er det på Sør- og Vestlandet at ledigheten har gått mest ned."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar