mandag 28. januar 2019

Digital byggesøknad

Arbeidet med å digitalisere byggesaksbehandlingen går stadig fremover. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og AltInn har utviklet den digitale tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG på Altinn. Her er det lagt til rette for at private tjenesteleverandører kan utvikle tjenestene som etter hvert vil digitalisere hele byggesaksprosessen.

Det er 17 selskaper som har fått konsesjon til ut utvikle tjenester til plattformen Fellestjenester Bygg. Teknisk Ukeblad har skrevet om disse nye digitale selvbetjeningsløsningene i et par omganger, i oktober om Norconsult og Ambitas løsninger, og for noen dager siden da Monica Mæland fikk presentert Norkarts løsning for digital nabovarsling.

Det sendes omkring 80 000 byggesøknader i året. DiBK anslår at det i snitt er 8-10 nabovarsler pr. byggesøknad, så det er store besparelser både for de som skal bygge og for kommunene dersom vi digitaliserer prosessen. TU skriver:

"I alle byggeprosjekter der man må søke om byggetillatelse, må man også varsle naboer og gjenboere, og det er vanlig og bruke rekommandert post.Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utviklet den digitale tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG på Altinn, og gitt Norkart og 16 andre selskaper konsesjon til å utvikle tjenester for å på sikt digitalisere hele byggesøknaden."

Men ambisjonen er at også andre og mer kompliserte trinn i byggesaksprosessen skal kunne automatiseres, inkludert en automatisert regelsjekk som undersøker om det som oppgis i søknaden er i tråd med det byggtekniske regelverket. Når TU spør Jorunn Kragset i Norkart om når dette kan komme som en del av en digital byggesaksbehandling, svarer hun:

"– Hvor lenge er det til IFC-filer med bim-modeller er en del av byggesøknaden? – Bim for byggesak vil kunne bli tatt i bruk i 2019. Vi er også igang med å pilotere løsninger som på sikt kan gjøre automatisk regelsjekk opp mot byggteknisk forskrift. Men det er en relativt stor jobb. Det må gjøres en vurdering av hva som kan stilles som entydige krav med to streker under svaret, og dermed automatiseres, og hva som krever analyser av prosjekterende foretak. Vi må også se på hvordan vi kan utforme lovverket til å tilpasses en mer automatisert regelsjekk med bim-modeller på en god måte."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar