onsdag 30. januar 2019

Halden kommune leier ut elbiler

På bildet til venstre står jeg blant Halden kommunes nyinnkjøpte elbiler, sammen med ordføreren og andre samarbeidspartnere og entusiaster. Folk fra ulike virksomheter som nå samarbeider om å lykkes med et av de mest innovative og spennende prosjektene i norsk offentlig sektor, der både kommunens ansatte, innbyggere og besøkende kan få tilgang til en elbil i stedet for å være avhengig av egen bil.

Jeg var så heldig å delta på markeringen av ta tilbudet åpner 1.februar i forrige uke, som ble dekket grundig av lokalpressen, men også omtalt internasjonalt fordi dette er et prosjekt der teknologien er utviklet med støtte fra EUs Horizon 2020-midler til forskningssamarbeid. I denne nettsaken skriver de "Rents out electric cars to inhabitants and tourists: Municipality tests INVADE solution in new and groundbreaking mobility project"

Halden Arbeiderblad skriver om lanseringen under overskriften "Nå kan alle leie elbiler fra Halden kommune", og beskriver det spesielle ved denne satsingen slik:

"Det går ut på at alle ansatte i Halden kommune får tilgang til elbil og elsykkel i arbeidstida for å redusere CO₂-utslipp og kommunens kostnader. I tillegg får innbyggere og turister låne bilene utenom kommunens arbeidstid.(...) Halden kommune leier 40 nullutslippsbiler i tidsrommet 08.00-16.00, fem dager i uka. Utenom dette har innbyggerne fri flyt til å låne bilene. I tillegg er både varebiler og 7-setere på vei. (...) Bilene bookes inn via appen Mobility Park. Der får man oversikt over ledige biler, rekkevidde og priser. Bilene skal være nøkkelfrie, og med bruk av mobilen låses bilene opp. Vik forteller at han håper tilbudet vil hjelpe innbyggere med å dekke transportbehov."

Da jeg holdt et innlegg på åpningen la jeg vekt på at dette prosjektet må være et slags "kinderegg" der det er tre gevinster på en gang, men jeg har etterpå kommet til at det må være minst fem gevinster samtidig: For det første, og viktigst av alt, løser det et transportbehov for ansatte og innbyggere som ellers ville fylt byen med hver sin privatbil. For det andre er det veldig god miljøpolitikk. Alle bilene i dette prosjektet er nullutslippsbiler, Derfor er også flere av FNs bærekraftsmål festet på siden av bilene.

For det tredje har prosjektet en sosial side, der innbyggere som ikke eier egen bil blir mer mobile og kan delta i ulike aktiviteter som forutsetter tilgang til bil, for eksempel å kjøre barn til ulike fritidsaktiviteter. Prosjektet har laget en flott video som illustrerer hva slags gevinst man kan oppnå:For det fjerde har prosjektet en viktig forsknings- og innovasjonsdimensjon, der teknologimiljøene og bedriftene i Halden som deltar i dette prosjektet ser for seg at denne måten å tilrettelegge for "smarte byer" og smart transport, også med nye og innovative teknologiske løsninger, har verdi langt utover Halden og Norge.

Økonomi er det femte argumentet. Problemet med mange slike "smarte" og innovative prosjekter er at de kan ha en rekke bra miljømessige, praktiske og sosiale sider, men det er rett og slett for dyrt for en kommune å finansiere det. De bidrar med nye utgifter for offentlig sektor. Halden er dessuten en kommune som for noen år siden fikk spesielt store økonomiske utfordringer, og har hatt langt mindre økonomisk handlefrihet enn kommuner flest. Derfor var ordfører Thor Edquist opptatt av på lanseringen at dette prosjektet også sparer kommunen for utgifter fordi kostnadene til blant annet kjøregodtgjørelser til kommunens ansatte går ned. På kommunens nettside om prosjektet kan vi lese at:

"I 2017 brukte Halden kommune 2,3 millioner kroner på kjøregodtgjørelse til ansatte som brukte privat bil i jobben. Ved å ha en bilpark tilgjengelig for egne ansatte er målet at utgifter til kjøregodtgjørelse vil bli redusert vesentlig. Ved at bilparken deles med innbyggerne kan kommunen eie færre biler og dermed vil kostnadene til transport totalt reduseres for kommunen. I første omgang skal Halden kommune leie 20 elbiler av ulike typer som dekker forskjellige behov. Det kan bli flere på sikt. Kommunen har også kjøpt inn en rekke elsykler som vil være tilgjengelig for kommunalt ansatte gjennom det samme systemet. Det er etablert ladestasjoner for disse bilene og syklene i Halden sentrum og det er planlagt å utvide med ladestasjoner utenfor sentrum ved noen av kommunens institusjoner som også er tett på boligområder."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar