torsdag 1. juni 2017

Vårslipp av nye e-læringskurs hos Difi

Det er blitt en fin årlig tradisjon at Difi holder sitt "vårslipp" der nye e-læringskurs for ansatte i offentlig sektor blir presentert. I dag var det tre nye kurs, et om etikk i offentlig forvaltning, et om hvordan man lager universelt utformede nettsider og "Oi, på nynorsk!", et nettkurs med verktøy som gjør det lettere å skrive nynorsk.

Vi er ganske stolte av det som er bygget opp på den felles læringsplattformen i staten der kursene er samlet og der andre deler av offentlig forvaltning, for eksempel kommunesektoren, også kan finne ting de kan bruke. Læringsplattformen er bygget opp fra 2014 da dagens regjering ga et oppdrag til Difi i statsbudsjettet for 2014 om å utvikle digitale opplæringsprogrammer for offentlig forvaltning og etablere en felles plattform som gjør det mulig at alle skal kunne ta det i bruk.

Vi får mye mer ut av offentlig sektors ressurser når vi lager felles digitale kurs og opplæringsprogrammer på temaer som er felles for hele forvaltningen. Produktene blir bedre og det at dette er digitalt og fleksibelt gjør det lettere å tilpasse det til lokale forhold og til den arbeidssituasjonen det behovet den enkelte ansatte har. Mange ansatte velger å ta kursene på eget initiativ, men det er også mulig for en virksomhet å lage et opplegg der man kombinerer e-læring med forelesninger og samlinger.

I løpet av litt over tre år er det nå kommet 25 kurs på læringsplattformen. Det mest populære så langt er "Den gylne pennen - et e-læringskurs i klarspråk" som rett og slett handler om å lære å skrive tekster slik at folk kan forstå hva som står der. Det er også kurs for ledere og for ledergrupper om hvordan man løser ulike utfordringer og om verktøy man kan benytte i ulike situasjoner. På plattformen finner man også kurs om informasjonssikkerhet for ledere og kurs om Europakompetanse, som blant annet handler om EU, EØS og Norges forhold til EU.

Flere av kursene på læringsplattformen handler om det ansvaret man har som ansatt i det offentlige har for å anvende lover og regler som er helt sentrale for en åpen og etterprøvbar offentlig forvaltning. Et av de aller første kursene som ble utviklet som en del av denne satsingen var "Får Walter lov?", et e-læringskurs om forvaltningsloven. Det er også laget noen kurs om ulike sider ved offentlige anskaffelsesprosesser, blant annet "Jakten på den gode anskaffelsen" som består av fem moduler som gir en grunnleggende innføring av de ulike fasene i en innkjøpsprosess.

Og veldig dagsaktuelt etter at Riksrevisjonen nettopp har kritisert flere departementer for mangelfull arkivering, journalføring og åpenhet om dokumenter, og etterlyst økt satsing på kompetanse som tiltak på dette området, er e-læringsprogrammet "Innsyn". Det er et kurs i fire deler som det tar omtrent en time å gjennomføre, og som naturligvis kan kombineres med annet innhold eller samlinger også. De fire delene handler om åpenhet i forvaltningen, meroffentlighet, innsynsprosessen og om unntak fra åpenhet. Helt sentrale temaer for åpenhet, demokrat og tillit.

Det er med andre ord blitt ganske mange gode muligheter for kompetansepåfyll gjennom det som ligger på den felles læringsplattformen. Men det hjelper ikke at de bare ligger der. Målet er at disse kursene skal tas i bruk av ledere og medarbeidere i all offentlig forvaltning slik at vi har den nødvendige kompetansen og oppdatert kunnskap om det vi har ansvar for.