torsdag 3. mai 2018

Kjørelengde etter drivstofftype

Norge utmerker seg internasjonalt ved at en veldig høy andel av nybilsalget består av el-biler og hybridbiler. Men hvor stor andel av selve kjøringen skjer med el-bil eller hybridbil? Det er tar jo tid å bygge ut en bilpark med mer miljøvennlige alternativer. Dessuten kan det jo være slik at de elektriske bilene kjører færre kilometer.

Heldigvis har Statistisk Sentralbyrå (SSB) statistikk som kan hjelpe oss med noen svar på dette. I den siste statistikken over kjørelengder, med overskriften "Sterk vekst i kjøringen med elbiler og hybrider" er det mye interessant informasjon om hvor stor andel av kjøringen de ulike typene kjøretøy står for.

I alt tilbakela norske kjøretøyer 45,2 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2017. Det er en økning på 0,9 prosent i den samlede kjøringen med norske personbiler, lastebiler og busser fra året før. Personbilene stod for 35,3 milliarder kilometer, eller litt under 80 prosent. Statistisk sentralbyrå skriver at omkring 10 prosent av kjøringen med personbil nå skjer med elektriske biler og hybridbiler, en andel som er i kraftig vekst:

"De samlede kjørelengdene for norske elbiler og hybridbiler økte med mer enn 40 prosent fra 2016 til 2017 og sto til sammen for rundt 10 prosent av all kjøring med norske personbiler i fjor. Kjøringen med elbiler økte med 41 prosent fra 2016 til 2017 og utgjorde rundt 5 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i fjor. Personbiler i kategorien «andre drivstoff» (i hovedsak bensin- og dieselhybrider) økte kjøringen med 49 prosent i samme periode, noe som også utgjorde rundt 5 prosent av kjøringen med personbiler i alt. Dette tilsvarer omtrent andelene av personbilbestanden som er registrert i disse drivstoffkategoriene."

Det er også interessant å se på hvor mye folk kjører med de ulike biltypene, og om det er for eksempel er slik at man i praksis bruker el-biler mindre enn dieselbiler. Tallene tyder på at det ikke er noen merkbar forskjell. Tallene viser at en dieselbil i gjennomsnitt kjørte litt lenger i 2017, men det kan også ha en sammenheng med at det er så mange nye elbiler på veiene at mange ikke var i bruk gjennom hele året. Dessuten kjører elektrisk biler lenger enn bensinbiler, viser SSBs tall:

"Blant personbilene i alt er det fortsatt dieselbilene som jobber hardest på veien med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på rundt 15 100 kilometer i 2017. Bestanden av bensindrevne personbiler har en høyere snittalder enn dieselbilene og en lavere gjennomsnittlig kjørelengde på noe over 9 100 kilometer i året. De beregnede gjennomsnittlige kjørelengdene for personbiler drevet av elektrisitet og av andre drivstoff var henholdsvis 11 800 kilometer og 12 900 kilometer i 2017. For disse personbiltypene er imidlertid gjennomsnittstallene påvirket av den sterke veksten i bestanden av elbiler og hybridbiler i 2017 som medførte at en stor andel av bilene ikke var i bruk gjennom hele året."

Her kan det jo også nevnes at en drosje i gjennomsnitt kjører 57 000 kilometer i året, en buss 34 000 kilometer, en stor lastebil 31 000 kilometer og en liten varebil 14 000 kilometer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar