tirsdag 10. desember 2019

USA har størst forsvarsindustri

En mer urolig og usikker verden er dårlige nyheter for mange, men ikke for de som lever av å lage løsninger for å ivareta nasjonal sikkerhet og beredskap mot konflikter og kriser. Fremst blant disse er forsvarsindustrien, som har en viktig rolle når det gjelder å levere systemer og utstyr som gjør det mulig å forsvare seg mot og forebygge ulike former for angrep og trusler.

USAs og vestens dominerende stilling er ikke like dominerende som før, heller ikke når det gjelder militær styrke. Men slår dette også ut i at det ikke er like stor vestlig, og særlig amerikansk, dominans når det gjelder selskapene som produserer våpen og forvarsmateriell?

The Economist har sett på hvilke 100 leverandører som er størst og hvor de kommer fra, i artikkelen "American firms dominate global weapons sales", og slår fast at det til tross for en veldig sterk vekst for russiske våpenprodusenter de siste årene er det det fortsatt slik at alle de fem største er fra USA og 43 av de største 100. The Economist skriver:

"The 43 American companies in the top 100 sold $246bn-worth of arms between them in 2018, making up 59% of the list. This year, for the first time, American firms made a clean sweep of the top five, with over a third of all sales. Lockheed Martin, which makes the F-35 warplane, has held the top slot for a decade; it is followed by Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics."

Samtidig er det slik at også europeisk forsvarsindustri klarer seg relativt godt i dagens mer spente utenrikspolitiske klima, med vekst i mange lands forsvarsbudsjetter. The Economist skriver:

"European firms account for a quarter of sales on the top-100 list, with eight from Britain, six from France, four from Germany, two from Italy and one apiece from Poland, Spain, Sweden, Switzerland and Ukraine."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar