mandag 2. desember 2019

Datadrevet økonomi og innovasjon

Som blant annet Computerworld skriver om i dag setter vi i KMD nå i gang et arbeid med å skrive en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. I tillegg har vi allerede varslet en ny stortingsmelding om mobil og bredbånd, som jeg blogget om her. Og vi er også i full gang med å gjennomføringen av tiltakene i strategien for digitalisering av offentlig sektor som kom i juni. 2020 blir et travelt år.

Så kan man jo spørre om hva datadrevet innovasjon egentlig er og hva en stortingsmelding om datadrevet økonomi skal handle om? I dagens pressemelding fra KMD som skriver litt om temaer meldingen skal omhandle nevner vi blant annet de datadrevne plattformselskapenes posisjon, hvordan næringslivet kan skape verdier ut av egne og andres data, juridiske og praktiske hindre for deling av data, og hva vi kan gjøre med disse, og hvordan vi skal tenke rund eierskap til og retten til å bruke ulike data.

Vi lever i en tid der datamaskinenes regnekraft og lagringskapasitet fortsetter å øke, kommunikasjonsnettene blir stadig raskere, spesielt når 5G mobilnett snart kommer, vi vil ha stadig flere sensorer og ting koblet til nettet, som utveksler data i sanntid og vi er i ferd med å ferdigstille en strategi for hvordan vi skal legge til rette for å ta i bruk digitale verktøy med kunstig intelligens. På de aller fleste konferansene og innspillsmøtene jeg har vært i år har ulike problemstillinger rund bruk og deling av data kommet opp. Det er flott med stadig raskere og bedre teknologi, men uten tilgang til gode data er den ikke spesielt nyttig.

Men skal vi kunne utnytte disse mulighetene og legge til rette for gjenbruk av data og mer deling av data, er vi helt avhengige av å gjøre det på en måte som ivaretar og styrker personvern, sikkerhet og andre forhold som opprettholder et høyt tillitsnivå i samfunnet. Norge er kjennetegnet av et uvanlig høyt tillitsnivå både mellom mennesker og mellom innbyggere og myndigheter. Det gir oss et enormt konkurransefortrinn at folk stoler på hverandre og gjør det lettere å ta i bruk nye verktøy og ny teknologi. Men det stiller også store krav til at vi gjøre det på en slik måte at det styrker og ikke svekker denne tilliten. Den viktigste jobben vi gjør i arbeidet med de to nye stortingsmeldingene er å vise hvordan det er mulig å forsatt ha et svært høyt tillitsnivå og samtidig unytte de mulighetene som digital og datadrevet innovasjon gjør mulig.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar