torsdag 2. mai 2019

Byggenæringen digitaliseres

Tirsdag denne uken fikk jeg overrakt to nye internasjonale standarder for digitalisering i byggnæringen, om "Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM)", et arbeid der Norge nå spiller en ledende rolle internasjonalt.

For min del var det første gang jeg har tatt imot standarder på vegne av et departement, så det var både hyggelig og minneverdig, men minst like viktig var det at selve overleveringen ble kombinert med en god faglig konferanse om hva som pågår av digitalisering og innovasjon innenfor byggenæringen. Standard Norge har lenker til de ulike innslagene på programmet her.

Som en faglig innføring i hva dette med BIM og digitale standarder i byggenæringen handler om vil jeg anbefale videoen med seniorrådgiver Lars Chr. Christensen, seniorrådgiver i multiBIM og NTNU, som snakket om hvor langt vi er kommet og hvordan vi kom dit. Det som er veldig tydelig ut fra denne og andre innledninger, og som vi stadig ser eksempler på i konkrete prosjekter, er at digitaliseringen i byggenæringen de siste par årene har gått fra å handle om pilotprosjekter og entusiaster, til å omdanne hele bransjen. Også på myndighetssiden skjer de mye bra både når det gjelder digital byggesaksbehandling og digitale planprosesser.

De som kanskje får ufortjent lite oppmerksomhet og blir litt usynlige i dette arbeidet er de som deltar i standardiseringsarbeidet som var utgangspunktet for konferansen på tirsdag. Standardisering handler om et langsiktig dugnadsarbeid der næringen selv, offentlige myndigheter og andre interessenter jobber sammen, i en form for dugnad, for å utvikle og fastsette de beskrivelsene av produkter, tjenester og arbeidsprosesser som gjelder.

Det handler om at folk bruker tid og ressurser på fellesinteresser og ikke bare på egen virksomhet, noe som ikke alltid er lett å få til i en travel hverdag, men som er helt nødvendig for å utvikle enighet om hva slags nye standarder og løsninger som skal tas i bruk. Standard Norge, Direktoratet for Byggkvalitet og ikke minst næringen selv, blant annet gjennom BNL, fortjener derfor en stor takk for arbeidet de gjør her. Uten enighet om slike beskrivelser er det vanskelig å få til løsninger sammen, særlig når noe skal digitaliseres. Da blir det enklere å digitalisere plan- og byggprosesser i kommunene. Men det er også enklere for næringen selv ta i bruk robotverktøy, autonome kjøretøyer, droner, VR og AR når det kan skje innenfor en enighet om hvordan virkeligheten skal beskrives digitalt.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar