tirsdag 28. mai 2019

Digital transformasjon i regjeringens digitaliseringsutvalg

Mandag denne uken var det et nytt møte i regjeringens digitaliseringsutvalg der det handlet om samfunnets, virksomhetenes og innbyggernes evne og vilje til å takle utfordringene og utnytte mulighetene. Eller digital transformasjon som blant annet OECD kaller denne omstillingen. Og det var OECD som var der og kom med sine vurderinger av Norges styrker og svakheter, basert på noen nye rapporter jeg blogget om ganske nylig og som viser at Norge klarer seg ganske godt, men ikke kan ta for gitt at det vil fortsette slik.

Vi fikk også høre noen spennende innspill fra tre norske ledere som i hvert sitt miljø står midt oppe i denne digitale transformasjonen. De hadde både gode beskrivelser av hvordan endringene treffer og noen gode råd å komme med. På regjeringens nettsider kan vi lese blant annet dette om mandagens møte:

"OECD har et omfattende analytisk materiale om landenes digitale utvikling og forutsetninger, og har jobbet systematisk over tid for å se nærmere på det tverrsektorielle perspektivet på digitalisering som politikkområde. OECD-analytikerne Andrew Wyckoff og Molly Lesher snakket om Norges styrker og svakheter da de deltok på dagens møte digitaliseringsutvalget. Administrerende direktør Rune Garborg i Vipps, dekan Morten Dæhlen ved Matematisk og naturvitenskapelig institutt ved UiO og konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted deltok også på møtet, der de kom med konkrete innspill til hva vi bør sikte mot på det digitale området."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar