lørdag 4. mai 2019

Nord-Koreas mørke

Når satellittene som går i bane rundt jorden ser på oss om natten kan de se veldig tydelig hvor de store befolkningskonsentrasjonene er, hvor de mindre byene er og hvor det er langt mellom folk. Lyset fra jorden forteller noe om befolkningstetthet, men også om økonomisk aktivitetsnivå. Jo mer lys, jo mer velstående.

Lysnivå om natten er i følge en ny studie fra IMF en svært treffsikker indikator på et lands økonomiske aktivitetsnivå, ofte langt mer presis enn de offisielle statistikkene som kommer fra autoritære stater. Derfor kan det være svært urovekkende om lysnivået i et land blir sterkt redusert mens offisielle økonomiske statistikker forteller at alt er i orden.

The Economist har i siste nummer artikkelen "Satellite data shed new light on North Korea’s opaque economy", der de er opptatt av dette fenomenet og ser spesielt på hva det kan bety for Nord Koreas økonomiske utvikling at lysnivået om natten ble redusert med 40 prosent mellom 2013 og 2015. The Economist skriver:

"Viewed from space at night, North Korea looks like the recently released first image of a black hole: an abyss, ringed by the brilliant glow of South Korea, China and Russia, from which nothing can escape. But the Hermit Kingdom does emit a bit of light, which orbiting satellites detect. And nocturnal luminosity is one of the few reliable sources of information about the country. It implies that North Korea’s economy is poorer, more volatile and more vulnerable to weather than formerly thought."

IMFs arbeid med å finne gode alternative målemetoder til offisielle statistikker er beskrevet i notatet "Illuminating economic growth" fra april i år. Nettsiden der en kan lese mer om notatet, og finne en lenke til selve arbeidsnotatet, er her. Der skriver de følgende om den faglige målsettingen:

"This paper seeks to illuminate the uncertainty in official GDP per capita measures using auxiliary data. Using satellite-recorded nighttime lights as an additional measurement of true GDP per capita, we provide a statistical framework, in which the error in official GDP per capita may depend on the country’s statistical capacity and the relationship between nighttime lights and true GDP per capita can be nonlinear and vary with geographic location. This paper uses recently developed results for measurement error models to identify and estimate the nonlinear relationship between nighttime lights and true GDP per capita and the nonparametric distribution of errors in official GDP per capita data. We then construct more precise and robust measures of GDP per capita using nighttime lights, official national accounts data, statistical capacity, and geographic locations."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar