torsdag 21. august 2014

Kommunereformen i gang for alvor

Tror man på det enkelte rikssynsere og riksaviser skriver om fremdriften i kommunereformen er det lett å bli litt pessimistisk. Noen få hevder til og med at det er er et unødvendig prosjekt. Flere hevder at det er et helt nødvendig prosjekt, men dessverre politisk umulig å få til fordi kommunene egentlig ikke vil og fordi det ikke er nok tvang fra staten.

Nå er det en kjent sak at hva du ser er litt avhengig av hvor du sitter, og at ekspertkommentarer fra Oslo ikke alltid treffer det som er virkeligheten ute i landet. For få et klarere bilde av det som skjer rundt i landet har Kommunal Rapport undersøkt hvor langt reformprosessen har kommet i samtlige kommuner. De skriver at i alt 199 kommuner allerede er i gang, bare noen uker etter at Stortinget behandlet saken i midten av juni. Det er med andre ord grunn til å være svært optimistisk.

Av de 199 kommunene som er i gang har 124 kommuner satt i gang, vedtatt eller nylig gjennomført en utredning om sammenslåing, i følge Kommunal Rapport. 75 kommuner diskuterer eller forbereder en utredning. Av de øvrige kommunene, de som ennå ikke er kommet i gang, pågår det en diskusjon i 189 kommuner, mens det i bare 38 kommuner ikke har vært noen debatt om sammenslåing. Med tanke på at det fremdeles er tidlig i prosessen og at mye viktig skal skje i året som kommer, blant annet i form av ny rapport fra ekspertutvalget om oppgavefordeling og en stortingsmelding om flere oppgaver til kommunene, er det svært oppmuntrende å se hvor mye som skjer rundt om i landet. Kommunal Rapports nettutgave har også noen fine reformkart som viser status i hver eneste kommune.

Kommunal Rapport har også undersøkt om kommunene som er i gang med prosesser for sammenslåing vil følge hovedsporet, med vedtak i 2016 og ny kommune fra 2020, eller om de har kommet så langt at de ønsker å kjøre en "fast track" med vedtak i 2015 og ny kommune allerede i 2018. Jeg synes det var interessant å lese begrunnelsen for å velge den raske løsningen fra Jon Askeland, ordfører for Senterpartiet i Radøy i Hordaland:

"Min erfaring fra næringslivet er at når man bestemmer seg for en fusjon, så bør prosessen deretter skje ganske fort. En langvarig prosess vil gjøre det vanskeligere å rekruttere"

Norge er mangfoldig og disse diskusjonene om kommunestruktur har naturligvis litt ulike forutsetninger. Noen steder er diskusjonen overmoden, andre tar det litt lenger tid å komme i gang. Men det oppslaget i Kommunal Rapport viser på en utmerket måte er at hovedbildet ikke er en stat som presser kommuner som ikke vil. Kommunene har tatt tak i dette selv, nettopp fordi de vet at utfordringene som ligger foran oss, enten det er arealplanlegging i pressområder eller rekruttering av kritisk fagkompetanse, vil kreve noen bedre svare enn de vi hadde da dagens kommunekart ble laget. Det er denne utfordringen kommunene nå tar tak i.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar