torsdag 7. august 2014

Høyre- og venstrevridde byer

The Economist har laget en morsom graf i nettutgaven som viser hvordan befolkningen i de største byene i USA plasserer seg på den politiske høyere-venstre skalaen. Materialet er hentet fra en ny forskningsrapport som undersøker i hvor stor grad de lokale folkevalgte myndighetene er i takt med befolkningens politiske preferanser. Rapporten finner at det er et bra samsvar mellom flertallets holdninger og politikken som føres.

Men hvilke byer er så de mest venstrevridde? Og hvilke er de mest høyrevridde av de 68 byene i USA med over 250 000 innbyggere?

Kanskje ikke så veldig overraskende toppes listen over de som plasserer seg lengst til venstre av San Fransisco, foran Washington DC og Seattle. Andre kjente byer med topp 10-plasseringer er Boston, New York, Minneapolis og Detroit. Chicago er nummer 11. Listen over de mest høyreorienterte byene toppes av Mesa, Arizona foran Oklahoma City, Virginia Beach og Colorado Springs.

Dette er vel resultater som stemmer brukbart med det vi på utsiden tror om USA. Men det er en ting som fortjener en kommentar og som har med den politiske geografien i USA å gjøre. Som en ser ligger mange flere store byer til venstre for midtstreken i grafen enn til høyre for midtstreken (bare 11 av 68 byer er til høyre for midten). Dette er ikke kommentert i forskningsrapporten, men det har åpenbart med at midtstreken er det politiske sentrum for hele USA.Fordi konservatismen i USA står sterkere i forstedene enn i byene, og aller sterkest i noen av de mest spredt befolkede områdene, havner mange av de største byene helt ute på venstre side av grafen.

Det kan også være greit å minne om at i forhold til norske politiske forhold er det ikke bare slik at den politiske skalaen er forskjøvet (sentrum er lenger til høyre i USA enn i Norge), men det er også slik at den politiske geografien by-land er omtrent motsatt. I Norge står AP og SP relativt sterkere i mange spredt befolkede områder, mens de aller fleste store byene i Norge har i dag borgerlig styre.