fredag 12. november 2010

Noen nye tall om kunnskapsbedriftene

Hvor mye omsettes det for i kunnskapsbedrifter av ulike slag i Norge? Og hva driver de egentlig med? Abelia laget tidligere i år en oversikt over sammensetningen av det næringslivet i Norge som har kunnskap som sin viktigste innsatsfaktor. Litt avhengig av hvor bredt eller smalt man definerer kunnskapsbedrifter, er det et sted mellom 300 000 og 500 000 ansatte i privat sektor som jobber i disse virksomhetene.

I dag er Statistisk Sentralbyrå (SSB) sluppet nye omsetningstall fra 2008 for noen sektorer i dette kunnskapsbaserte næringslivet. Tall for fem ulike sektorer innenfor det vi kan kalle forretningsmessig tjenesteyting, eller næringslivstjenester, det vil si bedrifter som selger kunnskapstjenester til andre bedrifter. For alle som er opptatt av å følge litt med på hvordan næringslivet gradvis endrer seg og blir både mer kunnskapsbasert og mer dominert av tjenestenæringer, er det interessant å grave litt dypere i hvor store de ulike tjenestetypene er.

Første tabell handler (se også grafen over) om hvor mye som selges av juridiske tjenester i Norge. Der ser vi at det ble omsatt juridiske tjenester for 10,5 millarder kroner, og at tjenester knyttet til forretningsrett utgjorde 5,5 milliarder av dette. Her ser vi også at omsetningen tjenester innenfor arbeidsrett var på 440 millioner kroner, men jeg antar at det bare er den delen av disse tjeneste leveres av advokatvirksomheter og ikke det som leveres som en del av et medlemstilbud fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. Andre tabell viser omsetningen innen regnskap, revisjon og skatterådgivning som totalt er på 18,6 millarder kroner. Av dette utgjør regnskap 9,7 milliarder og revisjon 6,1 milliarder.

Tredje tabell handler om bedriftsrådgivning og kommunikasjonsrådgivning som totalt omsatte for 15 milliarder kroner. Av dette utgjorde kommunikasjonsrådgivningen 1,2 milliarder. Andre store kategorier innen denne type konsulentvirksomhet er management consulting (strategi og organisasjon) som omsatte for 2,7 milliarder, human resource management for 3,1 milliarder, rådgivning innen prosjektledelse som omsatte for 1,8 milliarder og finansiell rådgivning som omsatte for litt under 1 milliard.

Fjerde tabell viser omsetningen innen annonse og reklamevirksomhet som er på totalt 18,7 millarder kroner. Av dette er reklamebyråenes omsetning 7,6 milliarder kroner, og av dette blir 1,1 milliard brukt på selve utformingen av reklamen. Det brukes 5,8 milliarder på annonsering i trykte medier og 1 milliard på annonsering på internett. Og femte tabell viser formidling og utleie av arbeidskraft, en stor bransje som totalt omsetter for 26 millarder kroner. Av dette ble det brukt 690 millioner for å få help til å rekruttere nye ledere og 1,1 milliard på å rekruttere andre ansatte.

For helhetens skyld kan en jo nevne om et par andre kunnskapsbransjer at strukturstatistikkene til SSB viser at private forskningsvirksomheter omsetter for 7,5 milliarder, designvirksomhet for 2,8 milliarder, teknisk konsulentvirksomhet og arkitekter for 97,6 milliarder (av dette står arkitektene for 5,8 milliarder), medie- og innholdssektoren for 48,1 milliarder og ikt-sektoren for 192,6 milliarder.