søndag 19. mars 2023

Færre igangsatte boliger

Statistisk Sentralbyrås byggearealstatistsikk viser at det går nedover med boligbyggngen. I 2022 ble det gitt igangsettingstillatelser for  
29 727 boliger med at bruksareal til bolig på 3 709 000 kvadratmeter.

Tallet for antall nye boliger, eller strengt tatt igangsettelsestillatelser for bygging av nye boliger er det laveste siden 2014. Når det gjelder bruksarealet er tallet for 2022 også det laveste siden 2014, og vi må tilbake til 2010 for å finne et enda lavere tall.

Toppen ble nådd i 2016 da det ble gitt igangsettingstillatelser for 36 203 nye boliger i Norge, med et bruksareal til bolig på 4 545 000 kvadmeter.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar