mandag 13. mars 2023

dScience partnerprogram lansert

Forholdet mellom akademia og næringsliv blir ofte beskrevet som kunnskapsressurser som ikke finner hverandre, og muligheter som går tapt, men for noen dager siden kom det en interessant nyhet om en ny partnerskapssatsing mellom dScience ved Universitetet i Oslo og en del store bedrifter.

dScience er et senter for data- og beregningsvitenskap ved UiO som driver med dataintensiv forskning og  samler fagmiljøer på tvers av institutter og fagdisipliner. dScience skal gjennom forskning innen områder som kunstig intelligens, språkteknologi, statistiske metoder, maskinlæring og dyplæring bidra til å posisjonere Norge forskningsmessig, men også bidra til bedre og mer effektiv bruk av data i offentlig forvaltning og næringsutvikling. Og omsette kunnskap og kompetanse til nytt næringsliv og lønnsomme arbeidsplasser.

Partnersamarbeidet som nå er lansert handler som å finne denne balansen mellom det langsiktige og det mer konkrete og næringsrettede. Senterleder Morten Dæhlen har skrevet et godt blogginnlegg som konkluderer med at:

"Et vellykket partnerprogram forutsetter målrettet arbeid for å bygge broer mellom forskere og kollegaene hos partnerne. En slik brobyggerrolle krever en kombinasjon av forskererfaring og forståelse av partnerbedriftenes utfordringer. Vi har studert hvordan slike roller utvikles gjennom deltagelse i University-Industry Innovation Network (UIIN). UIIN er en interesseorganisasjon for ansatte som har en slik brobyggerrolle, enten i akademia eller i partnerbedriftene. Universitetet i Twente har hatt god erfaring med å ansette slike «boundary spanners». Disse rollebeskrivelsene blir brukt som utgangspunkt for ansettelser og utvikling av medarbeidere som skal jobbe med partnerprogrammet i dScience.

dScience partnerprogram ble lansert 6. mars er vi nå offisielt i gang. Seks partnere for norsk nærings- og samfunnsliv går har gått inn i samarbeid frs starten. Disse er KONGSBERG, Helse Sør-Øst, DNV, Equinor, DNB og Norges Bank Investment Management (NBIM). Parallelt er vi i dialog med flere potensielle partnere og vår ambisjon er at dScience partnerprogram skal ha 12-15 partnere. dScience partnerprogram skal også handle om å lære av hverandre. Vi, dvs. partnerne i dScience partnerprogram, skal sammen skal skape fremtidens løsninger."

Her er omtale på DNBs nettsider om hvorfor  de deltar i partnerprogrammet og hvilke muligheter som ligger der.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar