torsdag 28. november 2019

Økt elektrisitetsforbruk, mer vindkraft

Den siste elektrisitetsstatistikken fra SSB viser noen veldig interessante utviklingtrekk. La meg peke på to, et som har med sammensetningen av elektrisitetsproduksjonen i Norge å gjøre. Og et som har med endringer i forbruket å gjøre.

Norsk elektrisitetsproduksjon er fullstendig dominert av vannkraft. SSBs statistikk over produksjonen i 2018 viser at hele 95 prosent av kraftproduksjonen var vannkraft. Men det som øker mest er vindkraft. I 2018 var ble det produsert 3,9 TWh vindkraft i Norge. Det var 2,6  prosent av kraftproduksjonen og en økning på hele 36 prosent fra året før. Ser vi på månedsstatistikken for oktober i år ser vi at vindkraft utgjorde 3,9 prosent av totalen.

Samtidig er det slik at elektrisitetsforbruket i Norge øker, noe som sikkert er litt overraskende for mange. I tillegg til mer bruk av strøm i transportsektoren er bidrar både elektrifisering av olje- og passplattformer på sokkelen og nye store datasentre i Norge til økningen i elektrisitetsforbruket:

"Det totale bruttoforbruket av strøm var 136,9 TWh i 2018, som er en økning på 2,0 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert. Det rekordhøye strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med økt forbruk i gruppene «utvinning av råolje og naturgass», «produksjon av ikke-jernholdige metaller i kraftintensiv industri» og «informasjon og kommunikasjon». Strømforbruket i «informasjon og kommunikasjon» økte med hele 55 prosent fra 2017 til 2018, noe som må ses i lys av etablering av nye datasentre i Norge. Over tid bidrar også velstandsutvikling og befolkningsvekst til høyere strømforbruk."

Er det så slik at vi havner i en situasjon med netto underskudd på strøm i Norge fordi vi elektrifiserer norsk sokkel? Det ser ikke ut til å være noe problem. Norge eksporterer mer elektrisitet enn vi importerer og har et solid kraftoverskudd. SSB skriver:

"Norge eksporterte 18,5 TWh i 2018, mens det ble importert 8,3 TWh. Det ga et eksportoverskudd på om lag 10 TWh."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar