torsdag 14. november 2019

IBM Think Summit - og Petter Stordalen

Torsdag var jeg invitert av IBM Norge til å innlede på åpningen på den store konferansen IBM Think Summit på splitter nye Clarion The Hub hotell på Jernbanetorget i Oslo. Med minst 800 deltagere som er opptatt av innovasjon og digitalisering og omstilling er jo det gøy.

Men før meg var det Petter Stordalen, hotellets eier, som skulle på scenen og snakke om hvordan han driver med omstilling. Det kan jo høres ut som en aldri så liten kulturkollisjon når et veldig digitalt publikum kommer for å høre mer om datasentere, tjenester i nettskyen, blokkjeder og kunstig intelligens, og blir utsatt for Petter Stordalens tanker om omstilling. Men det var naturligvis ikke noe problem, heller tvert imot.

Petter Stordalen brukte sine minutter til å snakke om forholdet mellom mennesker og teknologi, og om hvorfor det alltid er menneskene som er viktigst. Særlig i perioder med mye omstilling er det kvaliteten på kulturen, kompetansen og organisasjonen - menneskene som er der - som avgjør om du lykkes eller ikke. Stordalen slo fast at han garantert var den i rommet som kan minst om digitale teknologier, men at det er fullt mulig å slå konkurrentene likevel dersom man som toppleder alltid passer på å ansette de smarteste folkene, de som kan mye mer enn man kan selv.

I reiselivsnæringen der Stordalen er en av de største nordiske aktørene, har det de siste årene skjedd enorme endringer i hvordan digitale markedsføringskanaler, selvbetjeningsløsninger og arbeidsprosesser har tatt over for mer omstendelige løsninger, både papirbaserte, men også PC-baserte der ting ikke kommuniserer godt sammen. Nå er alt i endring, noe som er er bra for kunder og ansatte der endringene foregår, men med et katastrofalt utfall for de som for eksempel tviholder på en gammel butikkstruktur. Og aller enklest er det i følge Stordalen å få med de ansatte på disse endringene fordi de synes det er mer spennende å skape opplevelser og løse problemer for kundene enn å prøve å stave navn riktig i tunge manuelle it-systemer.

Jeg tenker at mange andre i både offentlig og privat sektor har mye å lære av denne tilnærmingen, Omstilling handler ikke om teknologien i seg selv,. Det handler om hva vi ønsker å oppnå av endringer og forbedringer, og sørge for å ha en organisasjon som både har den kulturen og den kompetansen som kreves for å få det til. Og konferansen utover resten av dagen, atter at jeg fikk sagt noen ord om regjeringens arbeid med blant annet en strategi for kunstig intelligens, handlet om alle de nye teknologiske mulighetene som er der og som en organisasjon med rett kompetanse og et ønske om å omstille kan ta i bruk.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar