mandag 18. november 2019

Det offentlige brukte 37 milliarder på miljø

Statistisk sentralbyrå (SSB) har noen svært interessante nyhetssaker om utgifter til miljløvern på nettsidene sine. Den ene viser at offentlige sektor, det vil si stat og kommune, brukte 36.8 milliarder kroner på miljøvern og klima i 2018. Det er en økning på syv prosent fra året får.

Når det gjelder hva disse pengene går til skriver SSB at:

"Det er de kommunale utgiftene som utgjør størsteparten av miljøvernutgiftene. Utgiftene til avløpsvann og avfall i kommunal sektor stod for 26 milliarder kroner, hele 70 prosent av de totale offentlige miljøvernutgiftene. I 2018 ble det investert for over 9 milliarder kroner i miljøvern i offentlig forvaltning. Det utgjorde 5 prosent av de samlede offentlige bruttoinvesteringene i fast realkapital og FoU. Hele 6 milliarder kroner, tilsvarende 70 prosent av de totale offentlige miljøverninvesteringene, gikk til avløpsnettet. Investeringene i avløpsnettet har økt med 47 prosent siden 2013, da de lå på drøye 4 milliarder kroner.

Den andre statistikken gjelder mijøtiltak i næringslivet i 2018 og viser at miljøutgiftene i næringene industri, bergverk og utvinning økte med 18.2 prosent fra året får til 7,6 milliarder kroner. Driftsutgifter til miljøvern i olje- og gassnæringen utgjorde 1 908 millioner kroner, en økning på 25,9 prosent fra 2017. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar