mandag 17. desember 2018

Så mye bruker verdens land på forskning

Nettstedet the Visual Capitalist har laget en interessant og god grafisk fremstilling av hvor mye samtlige land i verden investerer i forskning og utvikling. Tallene er hentet fra Unesco Institute for Statistics, som har en egen nettside med noen spennende visuelle fremstillinger av hvordan verdens land satser på FoU.

Før man dykker ned i en sammenligning av tallene er det to ting det er viktig å være klar over når det gjelder metode. Det ene er at det ikke bare er med offentlig finansiert forskning, men all forskning er med enten den foregår i næringslivet, akademia, forskningsinstitutter, sykehus eller i andre virksomheter. og enten den er offentlig eller privat finansiert.

Det andre er at tallene er kjøpekraftjusterte slik at de ikke bare ser på hvor mye penger som brukes, men også justerer for hvor mye man får for pengene i hvert enkelt land. Det gjør det enklere å sammenligne.

Hva er det så disse grafiske fremstillingene og tallene bak forteller oss? En ting de viser tidelig er at noen land er noen ganske få land dominerer kraftig. I Visual Capitalist skriver de:

"Put together the numbers for the U.S. ($476.5 billion) and China ($370.6 billion), and it amounts to 47.0% of total global R&D expenditures. Add in Japan and Germany, and the total goes to 62.5%."


Legger vi til Sør Korea, Frankrike, India, UK, Brasil, Russland, Italia, Canada, Australia, Spania og Nederland, slik at vi har en liste over de 15 største innenfor FoU, blir summen over 85 prosent av den globale totalen. Alle øvrige land i verden tilsammen forsker for mindre enn 14 prosent av den globale totalen.

Nå er det jo slik at noen land er større enn andre og listen er naturligvis litt preget av det. Derfor er det også interessant å se hvor stor andel av BNP som brukes på forskning i de enkelte landene. Her ser vi på oversikten til UNESCO Institute of Statistics, som også illustrerer næringslivets andel av totalen, at det er Sør Korea som topper listen med 4,3 prosent av BNP. Deretter følger Israel, Japan, Sveits, Finland, Østerrike og Sverige, alle med FoU-utgifter som er på over 3 prosent av BNP.  USA som topper listen over absolutte FoU-utgifter på 10. plass med 2,7 prosent av BNP.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar