torsdag 13. desember 2018

Innvandrere og USA

Selv om USA har fått et mer problematisk forhold til innvandring de siste årene, har innvandrere fremdeles et godt forhold til USA. I følge en artikkel med en tilhørende graf på The Economists nettsider, med tittelen "America is friendlier to foreigners than headlines suggest", slår dette ut på i hvert fall to områder:

For det første er det USA flest potensielle migranter ønsker å reise til. Artikkelen viser til en undersøkelsen gjort av Gallup som har funnet ut av 750 millioner mennesker i verden kunne tenke seg å flytte permanent til et annet land. 158 millioner av disse har USA som sitt førstevalg. Deretter følger Canada med 47 milloner, Tyskland med 42, Frankrike og Australia med 36, UK med 34, Saudi Arabia med 24, Spania med 21 og Japan med 17.

En annen interessant indikator er hvor positive eller negative folk er til innvandrere. Her topper Island og New Zealand listen over befolkninger som er mest positive, men også på denne rangeringen ser det ut til at USAs befolkning er mer positiv enn USAs politiske ledelse. The Economist skriver:

"Moreover, Americans seem to be growing friendlier to foreigners. This year Gallup reported that a record 75% of them think that immigration is good for the country, up from 66% in 2012. On the pollster’s migration acceptance index, which measures how comfortable people are with foreign neighbours or in-laws, America ranks ninth in the world."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar