tirsdag 18. desember 2018

Akershus vokser mest

Vi nærmer oss slutten av året og Statistisk Sentralbyrå (SSB) er allerede klare med prognoser for befolkningsutviklingen i 2018, brutt ned på fylker og kommuner. 31. desember vil folketallet være 5 332 000. Det er en økning på 36 000 i år, eller 0,7 prosent.

Men hvor mye er egentlig en befolkningsvekst på 36 000? Det kommer litt an på hva vi sammenligner med. Den er høyere enn det som har vært vanlig de siste tiårene, men lavere enn noe år etter 2006. SSB skriver på nettsiden at:

"Dersom vi samanlikner over fleire år vil dette bli den lågaste folkeveksten sidan 2005, viser statistikken Befolkning. Både færre innvandringar og gradvis lågare fødselstal dreg ned veksten i folketalet. Fødselsoverskotet utgjer 42 prosent av folkeveksten, mens 58 prosent er nettoinnvandring."

Vesten i folketall er ikke helt jevnt fordelt. Blant fylkene er det Akershus som vokser klart mest, med 10 260, mens Oslo vokser med 8 260. Disse to fylkene har også den høyeste prosentvise veksten, med henholdsvis 1,7 og 1,2 prosent. Ser vi på kommunetallene er det noen kommuner som har en langt høyere prosentvis befolkningsvekst enn dette. SSB skriver:

"I Akershus finn vi dei kommunane som vil få den største folkeveksten. Flyplasskommunen Ullensaker ligg øvst på lista med ein vekst på 4,4 prosent, og Nannestad og Lørenskog fylgjer tett etter."

Ser vi på absolutte tall er Oslo kommunen som vokser mest. Deretter følger Trondheim som har vokst med 2830 innbyggere, Bergen med 1801, Ullensaker med 1617, Bærum med 1578, Skedsmo med 1481, Lørenskog med 1350, Stavanger med 1118 og Tromsø med 1076.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar