tirsdag 4. juli 2017

Fornye, forenkle, forbedre og digitalisere

Jeg er så heldig å være en del av Dagens Næringslivs teknologipanel som, på omgang, skriver en spalte hver fredag i Etterbørs-sidene. Jeg har tidligere skrevet om tre grunner til å være teknologioptimist og om at digital omstilling er et lederansvar.

I min tredje spalte, som var på trykk i DN på papir fredag, valgte jeg å skrive om arbeidet som gjøres for å fornye, forenkle forbedre og digitalisere offentlig sektor. En kronikk som DN i papiravisen valgte å gi den helt utmerkede overskriften "Ikke spør om ting du allerede vet", mens den i nettversjonen for DNs digitale abonnenter heter "Disse fem digitale tiltakene bidrar til å forbedre norsk offentlige sektor". Jeg gjengir den her i tilfelle noen gikk glipp av den da en var på trykk i forrige uke:

Ikke spør om ting du allerede vet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettopp gjennomført sin store innbyggerundersøkelse. Den viser at befolkningen er ganske godt fornøyd med offentlig sektor i Norge, men særlig fornøyd med virksomhetene som har utviklet gode og brukervennlige innbyggertjenester, som Skatteetaten, Altinn og Lånekassen. De som fortsetter som før kan oppleve at tilfredsheten faller fordi folk forventer en offentlig sektor som gjør som samfunnet ellers og tilbyr tjenester på nett.

Det er flere viktige grunner til at stat og kommune må være ambisiøse når det gjelder digitalisering. Det handler om fornøyde innbyggere. Digitale selvbetjeningsløsninger der vi gjenbruker data og ikke spør om ting vi allerede vet, fjerner unødvendige tidstyver og gjøre det lettere å finne frem.

Det handler også om at digitalisering er bra for norsk økonomi fordi det gjør at vi kan flytte ressurser fra administrasjon til tjenester. Når offentlig sektors inntekter fra olje- og gassproduksjon faller ytterligere og offentlig sektors utgifter til helse og eldreomsorg øker når befolkningen blir eldre, vil vi trenge all den produktivitetsøkningen digitaliseringen kan gi oss.

Dessuten er en offentlig sektor som samhandler godt digitalt og er opptatt av rask og effektiv saksbehandling en god ressurs for næringslivet. Norge har et lønns- og kostnadsnivå som er en konkurranseulempe for mange. Hvis vi bruker digitale verktøy til å forenkle kan en effektiv offentlig sektor være et konkurransefortrinn.

Digitaliseringen i offentlig sektor er ikke lenger noe som bare tilhører politiske festtaler. Den er i full gang. De siste fire årene har det vært gjennomført mange store digitaliseringsløft i offentlig sektor, som både innbyggere og næringsliv nyter godt av:
  • Vi er på topp i verden når det gjelder digital skattebetaling. I år har 3,9 millioner nordmenn, som har levert digital skattemelding, allerede fått sitt skatteoppgjør. Arbeidsgiveres innrapportering av inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk ble tidligere gjort i fem ulike skjemaer til tre statlige etater. I 2015 fikk vi en felles A-melding med felles månedlig rapportering. Det er beregnet at dette sparer næringslivet for 600 millioner kroner.
  • Samtykkebasert lånesøknad betyr at man via Altinn gir Skattetaten tillatelse til å sende informasjon om lønn og skatt til banken i stedet for å sende gamle lønnsslipper og skattemeldinger manuelt når du søker om boliglån.
  • I april 2017 fikk vi elektronisk tinglysing i Norge. Overdragelse av eiendom kan skje helt digitalt og erstatter 1,5 millioner brev med 16 millioner papirark som måtte åpnes, sorteres og signeres manuelt i Kartverket. Beregnet samfunnsgevinst er 1,3 milliarder kroner, mest i privat sektor.
  • Nav vant nylig en pris for sin nye løsning for digital sykefraværsoppfølging. Det er 3,8 millioner sykemeldinger i året. Løsningen frigjør tid som blant annet kan brukes på oppfølging av den enkelte sykmeldte slik at vedkommende kan komme raskere tilbake i arbeid.
  • I stedet for at hver kommune har sine egne graveregler for bredbånd er det laget felles forenklede regler for gravearbeid. Næringslivet investerer årlig 11 milliarder kroner i telekom og bredbånd, så når leverandører antyder en 15–25 prosent kostnadsreduksjon blir det milliarder i besparelser.
Dette er eksempler på nye viktige digitaliseringstiltak som bidrar til å fornye, forenkle og forbedre offentlige sektor i Norge. Vi har klatret helt opp på annenplass når EU rangerer den digitale tilstanden i Europa, og EU sier at Norge er blant landene med høyest tempo i denne omstillingen.

Jeg blir noen ganger spurt om når vi blir ferdige med å digitalisere offentlig sektor. Svaret er aldri. Det å erstatte papirbaserte og manuelle prosesser med bedre og raskere løsninger er i ferd med å skje nå. Men innovasjonen og teknologiutviklingen vil fortsette. Det vil stadig komme enda smartere måter å løse oppgaver på. Endringstempoet vil gå raskere. Utfordringen er å gjøre medarbeidere og ledere bedre i stand til å utnytte disse mulighetene slik at Norge bruker det gode utgangspunktet vi har til å bli enda bedre."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar