mandag 3. juli 2017

Kunstig intelligens skaper nye jobber

Det er mye oppmerksomhet om jobbene som helt eller delvis vil forsvinne som et resultat av automatisering, roboter og maskinlæring. Så langt har det vært langt mindre oppmerksomhet om hvilke helt nye yrker som vil oppstå, og som vil være helt avhengig av mennesker, for å håndtere disse nye avanserte maskinene.

MIT Sloan Management Review har en interessant artikkel på nettet om nettopp dette: "The jobs that artificial intelligence will create", som beskriver noen nye behov som må fylles av mennesker i helt nye yrker. Man vil for eksempel trenge "trenere" som lærer maskinene å forstå ting som er avgjørende i mellommenneskelig kommunikasjon, men som maskiner behersker ganske dårlig. For eksempel en"empatitrener" som kan lære bort noe om forståelse, medfølelse og humor. Om hvordan man forstår budskapet som ligger der "mellom linjene". Og en "worldview trainer" som kan lære opp maskiner til å forstå den kulturelle konteksten de skal løse oppgaver i. I jobbbeskrivelsen kan det for eksempel stå:

"Trains AI systems to develop a global perspective so that various cultural perspectives are considered when determining, for example, whether an algorithm is “fair.”"

En annen hovedjobbkategori er "explainers", folk som skal beskrive og forklare ikke-teknologene i virksomheten hvordan maskinene kommer frem til svarene de finner. Ledere i både privat og offentlig sektor er i utgangspunktet skeptiske til å putte data inn i en "black box", i hvert fall hvis de ikke forstår hva som foregår. Da trengs det folk i virksomheten som kan forklare hva algoritmene egentlig gjør. Når noe går helt galt vil vi kunne trenge en "algorithm forensic analyst" som kan analysere hvorfor det gikk galt.

"...algorithm forensics analysts would be responsible for holding any algorithm accountable for its results. When a system makes a mistake or when its decisions lead to unintended negative consequences, the forensics analyst would be expected to conduct an “autopsy” on the event to understand the causes of that behavior, allowing it to be corrected."

Og så har vi jobbkategorien "sustainers", folkene som passer på at alt går som det skal og gjennomfører nødvendig vedlikehold underveis. De retter feil som oppstår, ikke bare av teknisk karakter, men minst like viktig er det å justere på ting som leder til uheldige beslutninger. Og ikke minst passe på at etiske og moralske verdier og normer holdes i hevd:

"One of the most important functions will be the ethics compliance manager. Individuals in this role will act as a kind of watchdog and ombudsman for upholding norms of human values and morals — intervening if, for example, an AI system for credit approval was discriminating against people in certain professions or specific geographic areas. Other biases might be subtler — for example, a search algorithm that responds with images of only white women when someone queries “loving grandmother.” The ethics compliance manager could work with an algorithm forensics analyst to uncover the underlying reasons for such results and then implement the appropriate fixes."

Det helt overordnede i dette budskapet er at det ikke er slik at mennesker erstatter maskiner i arbeidslivet. Det er slik at mennesker og maskiner må finne nye og bedre måter å jobbe sammen. I en verden der robotisering, maskinlæring får en rolle på flere områder kan det bety både nye oppgaver og at nye yrker kan fylle disse rollene. Utfordringen er å finne frem til den kompetansesammensetningen og den tverrfagligheten som vil kreves. Det blir en utfordring både for næringsliv, offentlige arbeidsgivere og utdanningsinstitusjonene våre i årene som kommer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar