mandag 26. juni 2017

Hvem spiser mest fisk?

I Norge har vi statistikk for det meste. For eksempel om hva vi spiser, brutt ned på alder, kjønn og geografi. I dag kom tallene fra SSB som forteller hvor mye fisk vi spiser i Norge. Der kan vi lese at det er de eldre som spiser mest fisk:

"Den eldre delen av befolkningen er de mest ivrige fiskespiserne. Blant personer over 67 år spiser hele 85 prosent fisk mer enn to ganger i uka, mens for de mellom 16 og 24 år er andelen 60 prosent. Samme mønster tegner seg når man ser på yrkesstatus; pensjonister spiser fisk mye oftere enn studentene."

Noen store kjønnsforskjeller når det gjelder spising av fisk har ikke forskerne klart å finne, men det er derimot en sammenheng med utdanning og inntektsnivå. De som har høyere utdanning og de som tjener over gjennomsnittet spiser mer fisk. Det er også en sammenheng mellom hvor man bor og hvor mye fisk man spiser. Det er slik at folk spiser mest fisk i de tre nordligste fylkene i Norge:

"Våre tre nordligste fylker ligger på topp i fiskespising, og Nordland topper statistikken. Der svarer 81 prosent at de spiser fisk to ganger i uka eller mer. (...) Oslofolket ligger sånn midt på treet når det gjelder fiskespising. 73 prosent spiser fisk to ganger i uka eller mer, mens Vest-Agder ligger på bunn med 64 prosent, viser statistikken."