torsdag 29. juni 2017

Vedum vil ikke slåss for Romedal kommune

Dagens Næringsliv kunne for noen dager siden avsløre at kommunesammenslåingenes argeste motstander, selveste Trygve Slagsvold Vedum, selv bor i en sammenslått kommune. Og han har ikke tenkt å reversere denne sammenslåingen av egen hjemkommune.

Saken er den at Senterpartiets partileder bor på Ilseng som frem til kommunesammenslåingen med Stange i 1964 lå i Romedal kommune. Ved sammenslåingen hadde Romedal 6441 innbyggere. Beslutningen ble tatt av Stortinget 10. januar 1963 og sammenslåingen ble iverksatt fra 1. januar 1964.

Dette var en stor reform i offentlig sektor der Stortinget vedtok å redusere omlag 750 kommuner, 680 herredskommuner og 64 bykommuner, til omlag 450 kommuner. Med tanke på at 9-årig grunnskole ble innført fra 1969 og kommunene fikk ansvaret for å sikre et likeverdig skoletilbud i hele landet, var det ikke så dumt å ha en kommunestruktur som gjorde det mulig å løse denne oppgaven på en god måte. Og så mange omkamper ble det ikke. Det vi ikke har vært like flinke til er å fortsette å tilpasse kommunestrukturen til alle de nye krevende oppgavene kommunene har fått senere.

På spørsmål om hva han mener om at kommunen hans ble slått sammen uten at man tok hensyn til meningene lokalt svarer Vedum til Dagens Næringsliv at:

"Stange er en fin plass, det. Men det har vært en intern sentralisering her òg, det er det ingen tvil om etter sammenslåingen. Den debatten var på 60-tallet og de konklusjonene er dratt."

Og akkurat det er jo et godt poeng. Endringer i arbeidsmarkedet, med en stadig større tjenestesektor, har gitt et annet bosettingsmønster enn før. Samtidig har offentlige velferdstjenester har vokst i omfang og kompleksitet og krever større og sterkere fagmiljøer. Begge deler stiller nye krav til struktur og organisering i offentlig sektor. Og endringene som er gjort tidligere har sjelden ført til store omkamper. Verken Trygve Slagsvold Vedum eller vi andre mister vår lokale identitet selv om de administrative grensene i offentlig sektor endrer seg.