fredag 9. juni 2017

NAV med årets digitale suksesshistorie

Torsdag arrangerte Difi den store Digitaliseringskonferansen for offentlig sektor. Det ble det delt ut pris for årets digitale suksesshistorie. Den gikk til NAV for en løsning som digitaliserer sykefraværsoppfølgingen, slik at det skaper en enklere hverdag både for den enkelte sykemeldte og for arbeidsgiver. Difi skriver dette om løsningen på nettsiden sin:

"Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Digitaliseringen skal frigjøre tid og ressurser fra det som i dag går til manuelle rutiner som innebærer papir og post og telefon. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid."

Og her er en video som i tillegg til å beskrive hva løsningen gjør også gir en fin beskrivelse av hvordan prosjektet som har utviklet denne løsningen har jobbet: