onsdag 10. desember 2008

Er Detroit klar for "Bil 2.0"?

Amerikanske skattebetalere skal bruke 15 milliarder dollar på å redde de tre store (General Motors, Ford og Chrysler) fra konkurs. Et vanvittig stort beløp. Men vil det hjelpe?

Thomas Friedman har en interessant kommentar i New York Times om bilidustriens utfordringer. Han mener at Detroit er dømt til å mislykkes. Ikke på grunn av kapital eller teknologi, men først og fremst fordi amerikansk bilindustri ikke forstår den fundamentale endringen i forretningsmodell bilindustrien står foran:

"...our bailout of Detroit will be remembered as the equivalent of pouring billions of dollars of taxpayer money into the mail-order-catalogue business on the eve of the birth of eBay. It will be remembered as pouring billions of dollars into the CD music business on the eve of the birth of the iPod and iTunes. It will be remembered as pouring billions of dollars into a book-store chain on the eve of the birth of Amazon.com and the Kindle. It will be remembered as pouring billions of dollars into improving typewriters on the eve of the birth of the PC and the Internet."

Som eksempel på noen som har skjønt hvordan en forretningsmodell i versjon 2.0 ser ut nevner Thomas Friedman Better Place. De bygger ut en komplett infrastruktur for elektriske biler i Israel og Danmark med både ladestasjoner og batteribyttestasjoner for lengre kjøreturer. Wired hadde en artikkel i går om at Japan har bedt Better Place rulle ut infrastruktur for el-biler.

I bilen versjon 1.0 kjøper du et produkt. I bilen versjon 2.0 kjøper du en tjeneste. Og sannsynligvis er det slike innovasjoner i selve forretningsmodellen som må til for å få mer miljøvennlige løsninger til å fungere.