mandag 1. desember 2008

Krisepakke - Michael Porters oppskrift

David Brooks i New York Times har noen bra synspunkter på forskjellen mellom å putte penger inn i et stort svart hull og å investere i noe som faktisk virker. Akkurat nå roper alle på penger fra regjeringer. Brooks er skeptisk: 

" And it leads to some guiding principles for those designing the $500 billion stimulus plan the next administration seems set on: Don’t just throw more money into the sugar rush. Spend money on projects that will enhance the long-term economic health of the country even without a crisis. Do what you would do anyway, just do it faster."

Dette kan nok være et godt råd for tiltak her i Norge også. Utfordringen er ikke å bruke mest mulig penger fortest mulig. Utfordringen er todelt. Dels handler det om å sikre at bedrifter og privatpersoner får tilgang på kreditt igjen slik at økonomien ikke kveles. Og dels handler det om å investere i ting som har varig verdi og som vi ville investert i uansett - men å gjøre det raskere for å få hjulene i gang. Her er utdanning og forskning særlig viktig, siden utdannning og forskning kan bidra til at vi kommer styrket ut av denne krisen og er generelt viktig for næringslivets omstillingsevne.

Brooks har snakket med Michael Porter om hva han mener om innretningen av krisetiltak: 

"I asked Porter how this short-term crisis might serve as an opportunity to address those long-term problems. First, he said, the Obama team will have to avoid a few temptations: Don’t just try to throw out money as fast as possible to stimulate demand. Don’t spread the spending around too thinly. Don’t try to save jobs that are going to disappear anyway.

Then he threw out a bunch of ideas that could be part of a stimulus package: Send federal money to the states, but make sure a lot of it goes to state universities. There’s going to be increased demand for their services at the same time their budgets are cut. We can’t weaken that link in the social mobility chain. Extend unemployment insurance, but also create vouchers and loans so workers can get the skills they need to move on."

Linken til denne kommentaren fikk jeg fra Greg Mankiws utmerkede øknomiblogg. Han har også en artikkel i NY Times om "What would Keynes have done?".