lørdag 20. desember 2008

- The economy's bad, but it's a good time to innovate

Clayton Christensen, professor ved Harvard Business School, har alltid noe spennende å si om innovasjon. Og i Wall Street Journal er han intervjuet om innovasjon og finanskrise. Christensen mener at finanskrisen kan være fordelaktig for innovasjon i næringslivet fordi mindre penger i bedriftene betyr at de ikke har råd til å la strategiprosjektene gå i gal retning like lenge som før. Det blir mye viktigere å gjøre ting riktig fra start.

Jeg må innrømme at jeg gleder meg veldig til Clayton Christensens kommende bok "The Innovators Prescription". Den er rett rundt hjørnet og handler om hvordan helsesektoren er overmoden for disruptiv innovasjon når det gjelder å finne nye og mer effektive virksomhetsmodeller.

Og apropos interessante dagsaktuelle kommentarer til finanskrisen. Nouriel Roubini (også kjent som Dr. Doom) er intervjuet i US News & World Report. Essensen i det han sier er vel at han tror vi er omtrent halvveis i den amerikanske resesjonen. Både når det gjelder tid (den vil vare ut 2009) og når det gjelder hvor mye råtne lån som er blitt ryddet unna (halvparten av to billioner dollar): 

"The financial shocks are not over, and the credit losses are going to mount because they are spreading from subprime to prime to credit cards to auto loans to student loans to leveraged loans to municipal bonds to industrial and commercial loans to corporate bonds. We have to take about $2 trillion of credit losses and so far nearly half of it has been recognized. So I see another wave of massive credit losses that is going to worsen the credit crunch."