tirsdag 6. september 2022

Skogbalansen globalt

Grafen til høyre viser hvordan avskogingen har skjedd historisk, har skutt fart fra omkring 1930, også så har blitt reversert i vår tempererte del av kloden, mens den fortsatt pågår i de tropiske skogene.

Det er nettstedet Our World in Data som har  denne og andre visualiseringer av avskogingen som har skjedd gjennom tusenvis av år. For 10 000 år siden var 57 prosent av jordens landareal dekket av skog, mens resten var gress og småvekster. I dag er det 38 prosent. Hovedgrunnen til avskogingen er landbruk. 15 prosent av arealene brukes i dag til matvekster, mens 31 prosent brukes til beiteland.

Om utsiktene til å reversere noe av utviklingen skriver de:

"The brown part of the chart shows the history of the temperate forests. These forests as a whole have achieved the transition: deforestation was high in the past, then peaked in the first half of the 20th century, and from the 1990s onwards temperate forests have expanded in size. Temperate forests are growing back. The challenge is now to achieve the same in tropical forests, which are shown in green. We are making progress in this direction: the rate of deforestation in the tropics was highest in the 1980s. Since then, the rate of deforestation has declined by a factor of three. If we can further decrease the demand for fuelwood and agricultural land it seems possible to bring deforestation in the tropics to an end."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar