onsdag 19. januar 2022

Kinas fødselstall faller tross trebarnspolitikk

Det er lenge siden både kinesiske myndigheter og verden ellers var bekymret for den kinesiske befolkningseksplosjonen. Men kan være bekymret for kinesisk militærmakt, kinesiske CO2-utsplipp eller kinesisk økonomisk dominans, men ikke for at befolkningen vokser.

Tvert imot viser tallene for 2021 at det ble døde 10,1 millioner kinesere i 2021, mens det ble født 10,6 millioner, 1,4 millioner færre enn året før. Fortsetter den trenden går det raskt mot en befolkningsnedgang i Kina. Og det paradoksale er at dette skjer til tross for at kinesiske myndigheter, som plutselig ble veldig bekymret for dette, gikk fra å ha en streng ett-barns-politikk til å anbefale familier å få to barn i 2016, og til å anbefale tre barn i 2021. 

Det er absolutt ingen grunn til å tro at det vil virke. Boligkostnader og utdanningskostnader er høye, folk hører uansett ikke på partier og myndigheter i saker som dette, og dessuten - og kanskje aller viktigst - antall kvinner i den aldersgruppen som pleier å få barn synker raskt, mens antall personer over 50 år i Kina øker kraftig. The Economist skriver om dette i den utmerkede artikkelen "China’s birth rate continues to fall", der de skriver:

"Because of the one-child policy China, which has a cultural preference for males, has one of the most skewed sex-ratios in the world: even in 2020 there were 112 boys born for every 100 girls. That means there are fewer women of childbearing age to give birth to the children that the government so desperately wants. Last year there were 5m fewer women aged 15-49 than in 2020. And, in general, the population is ageing. In 2010, 9% of the population was aged 65 or over. By 2020 the proportion had increased to 13.5%. In the same time period the proportion of people aged 15-59 decreased by nearly seven percentage points. In the next decade the number of women able to have children will probably fall even further, and the number of old people needing care, the burden of which falls disproportionately on women, will increase."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar