tirsdag 23. oktober 2018

Ordførere vil ha flere sammenslåinger

I alt 119 kommuner gjennomfører kommunesammenslåinger som ble vedtatt i forrige stortingsperiode. I noen av disse er den nye kommunen allerede blitt en realitet, mens 109 kommuner er i gang med sammenslåinger nå som skal være på plass fra 2020. Da vil det i alt være 356 norske kommuner.

Men det er viktig at kommunereformen ikke stopper med dette. Det er fortsatt mange kommuner med for små og sårbare fagmiljøer på viktig tjenesteområder. Og det er fortsatt slik at mange kommunegrenser hindrer en mer helhetlig samfunnsplanlegging og arealbruk. Dessuten var det 50 kommuner som aktivt ønsket å slå seg sammen med andre kommuner i forrige periode som ikke fant en egnet partner, ofte fordi den aktuelle partneren ikke synes tidspunktet var riktig.

Derfor var det interessant å lese Kommunal Rapports siste undersøkelse, som er gjengitt i papiravisen, om hva ordførerne i kommuner som ikke har slått seg sammen mener om sammenslåinger i tiden som kommer. I alt 202 ordførere har svart på spørsmålene og 138 av disse er i kommuner som ikke blir sammenslått nå. Kommunal Rapport skriver:

"Nesten en av tre ordførere som ikke er i gang med sammenslåing mener at deres kommune bør slå seg sammen med en eller flere naboer i overskuelig framtid.(...) 83 av dem mener kommunen deres bør fortsette alene, 17 er usikre, mens 38 ønsker sammenslåing i «overskuelig framtid». 10 ordførere ønsker å slå seg sammen med én annen kommune, 28 med flere enn én. I de tre store ordførerpartiene, er andelen som ønsker sammenslåing størst i Høyre, slik tabellen viser. Et klart flertall av ordførerne til Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei, men så mye som 40 prosent av Ap-ordførerne sier ja eller tja."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar