torsdag 26. oktober 2017

Kraftig økning i fiberbredbånd

Noen ganger får opposisjonen i Stortinget og enkelte interesseorganisasjoner det til å høres ut som det ikke lenger bygges ut bredbånd i Norge. At ting har stoppet opp, ja at båndbredden i Norge nærmest er blitt smalere.

Heldigvis har vi statistikk for slike ting. Og den nye ekomstatistikken fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at det veksten i fiberbasert bredbånd er kraftigere enn noen sinne. NKOM har skrevet denne kommentaren til tallene:

"Antall abonnement for bredbånd over fiber øker mer enn noensinne. Ved utgangen av første halvår 2017 var det mer enn 868 000 slike abonnement. Det er en økning på nesten 134 000 abonnement sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Bredbånd over fiber utgjør nå 41 prosent av totalt antall bredbåndsabonnement. (...) Totalt var det mer enn 2,1 millioner abonnement for fast bredbånd ved utgangen av første halvår 2017. Det er en økning på nesten 70 000 abonnement sammenlignet med samme tidspunkt i 2016."

Hvis vi holder oss til fiberbredbånd i privatkundemarkedet viser tallene at det ved utgangen av første halvår 2017 var 818 000 privatabonnement for fast bredbånd basert på fiber, en økning på drøyt 18 prosent siden utgangen av første halvår 2016. Sammenligner vi med situasjonen første halvår 2013, det siste året med rødgrønn regjering, var det 414 000 privatabonnement for bredbånd basert på fiber. Det er omtrent en fordobling på fire år.

Samferdselsdepartementet har en kommentar til disse tallene på sine nettsider, der de oppsummerer hvordan vi ligger an i forhold til målsettingen om å dekke landet med høyhastighets bredbånd og hva vi gjør for å stimulere til mer utbygging. De skriver at:

"Regjeringen arbeider for at alle skal få tilgang til høyhastighetsbredbånd, og på veien dit er det satt som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s innen 2020. I dag har 80 prosent av husstandene dette tilbudet, slik at regjeringen er i rute til å nå målet. Markedsaktørene gjør en svært viktig jobb. Deres årlige investeringer i ekomnett og -tjenester har økt med over 3 milliarder kroner siden 2013. I 2016 ble det investert for 10,7 milliarder kroner i de norske ekomnettene. Investeringene utgjør om lag 30 prosent av den samlede omsetningen. Dette er blant de høyeste prosentandelene i Europa.

Regjeringen arbeider tett med næringen for å se på regelverk og krav som kan redusere utbyggingskostnader for bredbånd. Arbeidet med det såkalte graveregelverket er sentralt i det. I tillegg bidrar staten i 2017 med økonomisk støtte til bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging og til økt sikkerhet i nettet. For 2018 vil staten også bidra til utbygging av såkalt alternativt kjernenett og til fiberkabler til utlandet."


I tillegg er det en kraftig vekst i bruk av data over mobilnettet. Datatrafikken som er en del av mobilabonnementer var i første halvår 2017 på over 70 PB (petabyte = millioner GB). Det er en økning på over 28 PB, eller 67 prosent, sammenlignet med første halvår 2016. Fra første halvår 2015 til første halvår 2016 var økningen på 13 PB. 

På toppen av dette kommer datatrafikken fra særskilte abonnementer for mobilt bredbånd, en abonnementstype det blir færre av, men der trafikken likevel øker kraftig. I første halvår 2017 utgjorde trafikken 35 PB. Det er en økning på over 9 PB sammenlignet med første halvår 2016. Fra første halvår 2015 til første halvår 2016 var økningen på nærmere 9,8 PB. Datatrafikk generert av privatabonnement utgjør det aller meste av trafikken. Disse mobilstatistikkene er her:

En fin ting med slike statistikker er at man lett finner fram til tall og oversikter og kan gjøre seg opp sin egen mening om hvilken retning det går. Her er lenke til hovedsiden i ekomstatistikken.