torsdag 8. desember 2011

Tiden det tar å doble inntekten

Fra The Economist/McKinsey
The Economists blogg Graphic Detail, som hver dag har en ny graf om noe viktig her i verden, har i dag en virkelig godbit av en interessant graf. Den viser hvor mange år det tar å doble inntekten sin i ulike land.og bygger på historiske data om økonomisk vekst fra McKinsey Global Institute.

Den øverste fremstillingen viser når og hvor lang tid det tok å øke BNP pr person fra 1300 US dollar til 2600 US dollar i noen utvalgte land. Først ute var Storbritannia, der denne reisen skjedde fra tidlig på 1700-tallet mens landet hadde 9 millioner innbyggere. Doblingen av BNP tok hele 154 år. USA startet samme dobling rundt 1820 da landet hadde 10 millioner innbyggere og det tok 53 år. I Japan startet prosessen i 1910 da landet hadde 48 millioner innbyggere og det tok 33 år.

Både Storbritannia, USA og Japan hadde industrielle og økonomiske løft som preget hele verden den gang det skjedde. Marx og Engels ble så påvirket av det de oppfattet som store og fundamentale endringer i England at de laget en ny politisk ideologi for å forklare det. Men som vi ser av grafen var dette ganske langsomme saker som omfattet ganske få mennesker i forhold til det vi nå ser i Kina og India. Kinas dobling omfatter over en milliard innbyggere, startet omkring 1980 og tok 12 år. Indias dobling av BNP pr innbygger handlet om 800 millioner mennesker da den startet i 1990 og tok 16 år. Veksten fra 1300 til 2600 US dollar pr innbygger i dag går med andre ord veldig mye fortere og handler om vanvittig mange flere personer.

Den andre grafen illustrerer en litt annen side av det samme og viser hvor raskt neste dobling av levestandarden vil komme i ulike land, med utgangspunkt i 2011-nivået. I Japan, USA, Tyskland og UK vil det ta 23-27 år, noe som er raskere enn under den industrielle revolusjon. Sør Korea, som allerede ligger nær Tyskland og UK i BNP pr innbygger vil bare bruke 14 år på neste dobling. Men den virkelig raske veksten kommer i Kina og India, som begge har godt over en milliard innbyggere nå. Kina vil bruke bare syv år og India vil bruke ni år på fordoble befolkningens inntekter nok en gang. Det er et tempo og en kraft i dette som verden aldri tidligere har sett maken til.