tirsdag 25. november 2008

Mer forskning i næringslivet i 2007

I følge helt nye tall fra Statistisk Sentralbyrå har næringslivets utgifter til forskning økt ganske kraftig fra 2006 til 2007. I 2007 forsket næringlivet for til sammen 17,5 milliarder kroner. 

I tjenestenæringene var økning på hele 16 prosent fra 2006 til 2007. Næringslivet kjøpte FoU-tjenester for 4,9 milliarder kroner i 2007, en økning på 29 %.

Nå skal man nok ikke overtolke resultatene av slike målinger. Det skjer dessuten mye innovasjonsaktiviteter i norsk næringsliv som ikke fanges opp av statistikkene, spesielt i et land som Norge som har mye innovasjon i ulike råvarebaserte prosessindustrier, men en svakere stilling innenfor noen av de mer grunnforskningsnære teknologiområdene. 

Men tallene kan i hvert fall tyde på at veksten i FoU i norsk næringsliv er høyere enn tilsvarende vekst i EU generelt akkurat nå. Vi får håpe den pågående finanskrisen ikke legger en alt for sterk demper på 2008 og 2009-tallene.  

Vi vil jo gjerne ha forskningens andel av BNP opp fordi det forskes mer og ikke fordi BNP synker.