tirsdag 25. november 2008

Lite innovasjon i Innovasjon Norge

Riksrevisjonen har laget en gjennomgang av om Innovasjon Norge oppnår målene. I dagens pressemelding skriver Riksrevisjonen:

"Undersøkelsen viser at bare halvparten av prosjektene som får støtte av Innovasjon Norge, registreres som innovative. Mange av disse har attpåtil en svært liten grad av innovasjon, siden det ofte skal lite til for at et prosjekt kan bli registrert som innovativt. Det er dermed en begrenset del av Innovasjon Norges støtte som faktisk går til innovasjon, til tross for at dette er sentralt for å nå selskapets mål om å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling."

Det er jo en usedvanlig saftig kritikk. De tar også et oppgjør med styringsstrukturen i Innovasjon Norge der 40 ulike eiere skriver 40 ulike oppdragsbrev, noe som gjør det ganske umulig å gjennemføre en enhetlig strategi. Hele rapporten finnes her. Og den har fått ganske bred presseomtale i blant annet Aftenposten, E24, og Dagens Næringsliv.

Aftenposten minner prisverdig nok også om at Abelia i en egen rapport fra i sommer pekte på akkurat de samme svakhetene ved Innovasjon Norges virkemidler som Riksrevisjonen kritiserer. Hyggelig å få støtte fra en slik autoritet på statlig virksomhetsstyring. Det blir interessant å se om Næringsministeren gjør noe med dette problemet i innovasjonsmeldingen hun snart skal legge fram.

1 kommentar :