mandag 17. november 2008

EU til tjeneste

Jeg har siden oktober hatt en fast spalte i Dagsavisen hver fjerde mandag. Under vignetten "Blåmandag" er vi et lite knippe skribenter som skriver korte kommentarer om aktuelle saker, med en litt annen innfallsvinkel enn den som stort sett preger Dagsavisen ellers.

Min spalte i dag handler om hvorfor EUs tjenestedirektiv er viktig for både næringsliv og velferd i Norge. Og særlig viktig for det kunnskapsbaserte tjenesteytende næringslivet.  Her er også en link til forrige innlegg for fire uker siden. Da skrev jeg om finanskrisen betyr slutten på kapitalismen, eller om målet er å redde den.