torsdag 2. desember 2021

59 300 helt arbeidsløse

Ledighetstallene fortsetter å peke nedover og nedgangen fortsetter å få ganske raskt. I følge NAVs tall ved utgangen av november var det 59 300  helt arbeidsledige, en nedgang på 4000 fra måneden før. 

Om summen av helt ledige, delvis ledige og personer på tiltak, sier NAVs nettsider at:

"Ved utgangen av november er det registrert 114 500 heilt arbeidslause, delvis arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak hjå NAV, noko som utgjer 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 8 800 færre enn ved utgangen av oktober, justert for sesongvariasjonar."

NAVs tall viser også at det er høy etterspørsel etter arbeidskraft i Norge nå. De skriver på nettsiden at:

"I løpet av november vart det registrert 51 600 nye ledige stillingar på arbeidsplassen.no. Det svarar til 2 100 ledige stillingar per vyrkedag, som er same nivå som i oktober. Dette er eit svært høgt nivå historisk sett. Det var flest nye utlysingar innan helse, pleie og omsorg (10 500), butikk- og salsarbeid (5 100), samt ingeniør- og ikt-fag (4 900)."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar