torsdag 2. november 2017

Lavenergiprogrammet 10 år

Torsdag hadde jeg gleden av å åpne en tettpakket liten konferanse i regi av Lavenergiprogrammet, som både feiret at den 10 års programperioden er gjennomført, oppsummerte erfaringene som er gjort gjennom dette arbeidet og pekte ut kursen videre når dette arbeidet med å øke kompetansen i byggenæringen på energieffektive bygg skal videreføres, men på litt andre måter.

Her er lenker til presentasjonene som ble holdt på "10 år på 100 minutter". Og her er en flott video som på en kort og pedagogisk måte oppsummerer hva dette arbeidet handler om i praksis:Lavenergiprogrammet har i det hele tatt vært flinke til å bruke nye og utradisjonelle kanaler for å nå ut til mågruppene sine, blant annet video på YouTube og andre sosiale medier. Og de har samarbeidet tett med fagopplæringen i den videregående skolen. Her på siden "Festen er ikke over..." er det beskrevet hvor man finner flere kunnskapsressurser som er utviklet i dette programmet.