søndag 27. august 2017

Test av valgomatene

Hvilket parti skal jeg stemme på ved valget? Nå vet jeg for min egen del svaret på det, men for de som ikke vet, er i tvil, eller vil sjekke om de er så enige med partiet sitt som de håper, er det mange valgomater og partitester å velge mellom. Men hvilken partitest er best?

En god valgomat må selvfølgelig gjengi partienes standpunkter på en korrekt måte, noe som kan være litt krevende med tanke på at man må forenkle setninger og avsnitt i partiprogrammene. Men ut over det må den løfte frem noen viktige saker som er egnet til å skille partiene fra hverandre og som er viktige nok for velgerne til at de avgjør partivalg. Det må være mange nok spørsmål til å treffe velgere som er opptatt av ulike saker, og de må kunne finsikte partiene fra hverandre også der det er trangt om plassen (for eksempel finne ut forskjellen på SV og Rødt), men kan ikke så mang spørsmål at man går lei.

Å finne spørsmålene som skiller klart kan være vanskeligere enn det høres ut, blant annet fordi det noen partier har et helt klart standpunkt til og mener er en viktig sak, kan et annet parti ha et ønske om å være litt uklare på. Høyre har for eksempel innført en fraværsgrense for elever i videregående skole. Hva mener Arbeiderpartiet om denne fraværsgrensen? Så vidt jeg vet sier de at de er mot regjeringens fraværsgrense, men for en annen, men ikke definert fraværsgrense. Slike uklarheter er det ikke lett å stille et godt spørsmål i en valgomat. Det samme gjelder saker der det er uenighet om hvor mye penger ønsker å bruke til et formål eller om hvordan man skal veie et formål som koster penger opp mot andre viktige ønsker når vi ikke har råd til alt på en gang. Prioritering mellom saker er ikke lett å avklare i en valgomat.

Jeg synes en god partitest bør si noe om hvem man ønsker som statsminister og gjerne spørre noe mer om regjeringsspørsmålet. Hvem man har tillit til er viktig. En god valgomat spør også om holdning til spørsmål som pleier å skille rødgrønne og borgerlige partier, som mer valgfrihet for innbyggerne når det gjelder helse- eller omsorgstjenester og om det er i orden at også private kan drive barnehager og skoler, i tillegg til det offentlige tilbudet, for å bidra til økt mangfold. Spørsmål som klargjør ulike holdninger til kvalitet i skolen og åpenhet om resultatene i skolen i for eksempel Pisa-undersøkelser er ofte også gode til å få fram slike forskjeller.

Så vil en dagsaktuell valgomat gjerne spørre om innvandring, om den skal øke, reduseres eller være på dagens nivå. Det er et type spørsmål der jeg mener to alternativer blir for lite, det må også være mulig å gi støtte dagens politikk. Den vil spørre om forvarsbudsjettet bør øke til NATOs målsetting. Og den bør definitivt spørre om det er i orden at vi stenger ned all oljeproduksjon i Norge. Og gjerne om ulike tiltak for å få ned klimagassutslipp og lokal forurensning. I tillegg til den miljømessige bærekraften i samfunnet vårt er det også et poeng å avklare hva man tenker om å sikre den økonomiske værekraften over tid, og om vi fortsatt skal holde oss innenfor en streng handlingsregel når det gjelder bruk av oljepenger på statsbudsjettet.

Det bør være spørsmål om skattene bør økes eller reduseres, og spørsmål om støtte til viktige reformer av offentlig sektors organisering for å kunne levere bedre tjenester, som kommunereform, jernbanereform og politireform. Jeg har også sans for at valgomater spør om ideologisk orientering og holdning til internasjonalt samarbeid og handel med andre land. Spørsmål som "vil du avskaffe kapitalismen?", "vil du melde Norge ut av EØS?" og "Mener du at Norge skal melde seg ut av NATO?" hjelper til med å rydde i helt grunnleggende politiske retningsvalg, ikke minst når partier som Rødt, SV og MDG gjør det godt i enkelte meningsmålinger.

Hvordan leverer de ulike partitestene på dette behovet? Jeg synes det i all hovedsak ser veldig bra ut. Den jeg tror leverer aller best på det jeg er opptatt av å ha med er TV2s omfattende partitest. Her kan du trykke på et hjerte hvis du mener en sak er spesielt viktig, og det er mange spørsmål. Den begynner med statsminister og regjeringsspørsmål, tar for seg ideologi og verdier, og er innom en rekke dagsaktuelle saker. Oljeproduksjon, skatt, flyktninger. fritt behandlingsvalg og forsvarsbudsjettet. Jeg bør i følge TV2s test anbefalt å stemme Høyre.

NRKs valgomat er litt enklere, med 24 spørsmål. Den går rett på spørsmål om skattene skal økes og er innom blant annet ruspolitikk, oljepoduksjon, politireform, forsvar, EØS og privat eldreomsorg. En litt spesiell vri i denne er at du kan følge med på om partiene stiger eller synker i kurs underveis når du svarer. Kanskje pedagogisk, men jeg synes det blir litt mindre spennende når man kan justere kursen underveis. Men uansett ble svaret Høyre.

Aftenpostens valgomat har 28 spørsmål og åpner med bistand. Aftenposten har også laget en forklarende tekst med litt relevant informasjon under samtlige spørsmål for de som synes de trenger det, og det kan jo være nyttig for oss alle. Man kan oppgi om man synes en sak er viktig, litt viktig eller ikke viktig. Det spørres om nedstenging av oljeproduksjon, PISA-tester i skolen, NATO og EØS. Og om det er i orden med privat arbeidsformidling. Og her er det spørsmål om både private skoler, jernbanereform og kommunereform. Høyre på meg her også.

Dagbladets valgomat begynner litt omstendelig med ulike personopplysninger og med å spørre om hva du stemte forrige gang. Så går den rett på spørsmål om oljeproduksjonen skal legges ned i løpet av 15 år. Det er i alt 25 spørsmål om valgfrihet i velferdstjenester, skattenivå, velferdsprofitt, mer privatisering av statsbedrifter, midlertidige ansettelser og forsvar. Den er også innom kommunereform og politireform. Den gir mulighet til å gradere om en sak er veldig viktig, viktig eller ikke viktig. Dagbladet er kanskje litt venstreorientert i begrepsbruk og vinkling av flere av sakene. Men jeg blir anbefalt å stemme Høyre likevel.

Nettavisens partitest overforenkler litt i overkant etter min smak, med ja/nei-svar på 28 påstander, Man kan si nei til økte skatter, men ikke om de bør settes ned eller være som i dag. Man kan si nei til flere flyktninger skal få kommer til Norge, men ikke om det betyr at det tar imot færre eller være som i dag. Det er heller ikke mulig å vekte hva man mener er viktigst og mindre viktig hos Nettavisen. Jeg synes noen av spørsmålene i denne blir litt uklare og prøvde meg med litt ulike svar på 2-3 spørsmål. Og fikk tre ulike anbefalinger.

Velgerhjelpen i Budstikka er et eksempel på en valgomat i en lokalavis, med flest nasjonale spørsmål, men noen lokale som er lagt inn underveis. Her begynner de med holdning til regjeringen og er detter blant annet midlertidige ansettelser, eggdonasjon, heldagsskole, fraværsgrense, NATO og EØS. Det er et par lokale spørsmål om boligbygging Asker og Bærum og om ny E18. Og til slutt er det spørsmål om hvem som bør være statsminister. Man kan krysse av om man synes en sak er viktig. Anbefalingen ble Høyre.

VGs superenkle valgomat strider mot det meste jeg har sagt om hva som bør være med i en slik test, men den er likevel ganske kul, og treffer nok ganske godt. Det er bare seks spørsmål, fire for å finne ut om man er på rødgrønn eller borgerlig side, og to for å finne rett parti innenfor blokken. Så enkelt kan det også gjøres. Ved å bare spørre om skatt, privat omsorg, midlertidige ansettelser, olje i Lofoten og asylpolitikk sier VGs test at jeg bør stemme Høyre.

Det er litt varierende  i hvor stor grad disse valgomatene forklarer bakgrunnen for spørsmålene de stiller eller lenker til annet stoff. Jeg tror uansett det er lurt å lese seg litt opp på egenhånd, og helst sammenligne de partiene det er mest aktuelt å stemme på. Vurderer man for eksempel å stemme Høyre er Høyres nettsider et bra sted å finn ut mer om de sakene man er mest opptatt av. Der finner man Høyres partiprogram, det viktigste av alle dokumentene et parti har foran et valg, der ambisjonene for neste stortingsperiode er formulert for alle saksområder. I motsatt enda av skalaen finner man den helt enkle Ti grunner til å stemme Høyre. Og så jeg vil anbefale alle å besøke Erna.no for å lese mer om sakene statsministeren er opptatt av å gjennomføre i neste periode.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar